STYRELSEN INFORMERAR


Uppdaterat 2023-08-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-06-30  är 140 kkr  kr vilket är 39 kkr bättre än budget.


Andrahands uthyrning

Enligt stadgarna har föreningen rätt att ta ut en avgift vid andrahands uthyrning av lägenhet. Styrelsen har beslutat att avgift tas ut med ett belopp om 10 % av månadsavgiften för lägenheten under de månader uthyrningen gäller, dock max 10 % årligen av gällande prisbasbelopp.


Stamrenovering

Arbetet är slutfört och kostnaden ligger inom budget.


Tvättstugan

Fläkten i torkrummet är nu renoverad och åter i funktion.


Städdag

Höstens städdag kommer att äga rum den 22 oktober.


Uppdaterat 2023-06-12


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-04-30 är 42 952 kr vilket är 23 968 kr sämre än budget.


Stamrenovering

Arbetet fortgår som planerat och beräknas vara klart före midsommar.


Yttre målningsarbeten

Foke Holmgren och Bengt-Erik Larsson har åtagit sig att utföra förbättring av yttre målning.


Gårdsfest

Årets gårdsfest äger rum den 11 augusti kl 17.00.


Uppdaterat 2023-04-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-03-31 är 1 756 kr vilket är 11 296 kr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att ta ett lån på Handelsbanken på 2 miljoner avseende stamrenoveringen. 


Stamrenovering

Som vi informerade om på årsmötet är avtal är tecknat med Västerås Relining. Arbetet påbörjas vecka 17 och beräknas vara  slutfört till midsommar. 


Om ni klickar på länken nedn hittar ni information från Västerås Relining och i varje trappuppgång finns en lista över vilka tider arbetet kommer att ske i respektive lägenhet. 


Styrelsen kommer att informera varje lägenhetsinnehavare personligen när tidpunkten för arbetet närmar sig. Städdag

Vårens städdag ställs in på grund av stamrenoveringen.


Uppdaterat 2023-02-23 


Bastutider

Som framgår av mail skickat till alla medlemmar den 18 februari har styrelsen beslutat att återta tidigare beslut om begränsning till endast fredagar.


Det betyder att Kapellets medlemmar kan liksom tidigare boka valfria tider i kalendern som finns utanför bastun.


Uppdaterat 2023-02-19


Ekonomi

Efter genomgång av bokslutet för 2022 och analys av kostnads- och resultatutveckling de kommande åren samt omvärldsläget beslutade styrelsen att höja månadsavgifter och hyror med 7 % fr o m 2023-04-01, se utdelat brev från styrelsen.


Styrelsen har också beslutat om föjande riktlinjer för den fortsatta ekonomiska planeringen:


  • Likvida medel ska motsvara 3-5 månaders månadsavgifter
  • Amorteringar ska motsvara minimum 2 % av totala långfristiga skulder


Uppdaterat 2023-02-04


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-12-31 är 217 kkr vilket är 19 kkr bättre än budget.


När styrelsen fått bokslutet för 2022 från MBF kommer vi att göra en detaljerad analys av det och utvärdera frågan om månadsavgifter för kvartal 2-4 2023.


Stamrenovering

Offertförfrågan är utsänd och svar ska vara föreningen tillhanda senast 22 februari.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 28 mars kl 18.00 i Europaskolans lokaler.


Uppdaterat 2022-12-13


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-11-30 är 208 kkr vilket är 20 kkr bättre än budget.


Priset för fjärrvärmen kommer att öka med 5 % 2023.


Informationsblad

Styrelsen har beslutat att distribuera ett informationsblad några gånger per år där vi berättar om genomförda och planerade aktiviteter och föreningens ekonomi.


Informationsbladet delas ut i postfacken men finns också att tillgå här på hemsidan på fliken BRF Kapellet.


Stamrenovering

Uppdragsavtal är tecknat med MBF som kommer att bistå föreningen vid utformning av offertförfrågan och val av leverantör samt fungera som projektledare vid genomförandet. 


Planen är att genomföra detta under våren eller direkt efter sommaren 2023.


Spara el/bastun

Som en del i vår strävan att som förening vara delaktiga i att sänka elförbrukningen i samhället har styrelsen beslutat att bastun från och med 2023-01-01 endast får användas på de fasta tiderna:


Dambastu fredagar kl 15.00 

Herrbastu fredagar kl 17.00


Uppdaterat 2022-10-27


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-09-30 är 267 kkr vilket är bättre än

budget.


Styrelsen har beslutat om budgeten för 2023. Månadsavgifter och hyror är oförändrade.


Underhållsplan för 2023-2032 är framtagen. Planen uppdateras årligen.


Styrelserummet

Med anledning av förfrågan från en medlem har styrelsen beslutat att styrelserummet endast ska  nyttjas för föreningens aktiviteter och inte lånas ut till enskilda medlemmar.


Huvudnyckel 

Kjell Rosenqvist och Kjell Rendahl har huvudnyckel.


Uppdaterat 2022-09-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-08-31 är 115 kkr vilket är bättre än

budget.


Skyddsrummet

Svensk Civilskydd började sitt arbete vecka 36 och är i stort sett klara, det finns lite kvar att fixa.


Städdag

Höstens städdag äger rum den 16 oktober kl 10.00


Uppdaterat 2022-08-28


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-07-31 är 92 kkr vilket är bättre än budget.


Fönsterbytet

Besiktning efter fönsterbytet är genomförd och slutfakturan är betald.


Det mesta av putsskadorna är ätgärdade.


Skyddsrummet

Svensk Civilskydd kommer att genomföra beställda åtgärder under hösten.


MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2023-08-18


Ulla Ersmarker har köpt lägenhet C10 och tillträder i början av oktober.


Uppdaterat 2023-02-04


Lovisa Thorsén hyr lägenhet B2

t o m 2023-06-30.


Uppdaterat 2022-12-13


Maud och Eje Halldin har köpt lägenhet C16 och tillträder i mitten av februari.


Uppdaterat 2022-02-22


Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden 2022-03-01--09-01.


Uppdaterat 2021-06-21


Lars Peter Wilhelm Lund har köpt lägenhet C2.


Uppdaterat 2021-04-11


Gunnar Arnoldsson har köpt lägenhet B7 och Johan Khalaf har köpt lägenhet  B3.


Uppdaterat 2020-10-23


Gudrun Birgitta Lindell har köpt lägenhet C14.


Uthyrningen av lägenhet B3 upphör 2020-10-31.


Uppdaterat 2020-09-05


Håkan Plith kommer att hyra lägenhet C14 2020-08-01--09-30.


Uppdaterat 2020-06-11


Andreas Karlsson kommer att hyra lägenheten B3 ytterligare ett år tom 2021-06-30. 


Uppdaterat 2020-03-25


Clas och Maria Westh har köpt lägenhet A2 (tidigare Kerstin Frederikssons).


Marianne Widigson har köpt lägenhet A1 av Malin Bergsmeds.


Uppdaterat 2020-03-02


Kerstin och Kjell Nygren har köpt lägenhet C13 av Markku Kempi och Gun Löving Kempi. Från och med 1 juni är Kerstín och Kjell medlemmar i föreningen.


 STYRELSEN INFORMERAR


Uppdaterat 2022-09-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-08-31 är 115 kkr vilket är bättre än

budget.


Skyddsrummet

Svensk Civilskydd började sitt arbete vecka 36 och är i stort sett klara, det finns lite kvar att fixa.


Städdag

Höstens städdag äger rum den 16 oktober kl 10.00


Uppdaterat 2022-08-28


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-07-31 är 92 kkr vilket är bättre än budget.


Fönsterbytet

Besiktning efter fönsterbytet är genomförd och slutfakturan är betald.


Det mesta av putsskadorna är ätgärdade.


Skyddsrummet

Svensk Civilskydd kommer att genomföra beställda åtgärder under hösten.


Uppdaterat 2022-06-13


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-04-30 är -21 kkr vilket är 84 kkr bättre än budget.


Nytt lån på 1,4 mkr är tecknat med Handelsbanken.  Lånet löper på 8 år till en ränta på 2,55 %.


Fönsterbytet

Avtal är tecknat med Sandabacken avseende putsskadorna. Dom kommer att laga skadorna från skylift.


Skyddsrummet

Styrelsen har beslutat att anlita Svensk Civilskydd för att vidta erforderliga åtgärder i skyddsrummet till en beräknad kostnad av 144 000 kr inkl moms.


Elavtal

Nytt elavtal är tecknat med Sevab. Avtalet gäller i fem år till ett pris på 85,1 öre plus moms.


Gårdsfest

Gårdsfesten äger rum den 19 augusti.


Uppdaterat 2022-06-09


Fönsterbytet

På tisdag den 14 juni görs slutbesiktning av dom nya fönstren.


Besiktningen startar kl 10.00 och kommer huvudsakligen att ske utifrån men vi kan också behöva komma in i några lägenheter. Om ingen är hemma kommer vi att gå in med huvudnyckel. Det är därför viktigt att dörren inte är låst med extra lås.


De putsskador som uppkommit i samband med fönsterbytet kommer att åtgärdas efter hand när vädret tillåter. Arbetet kommer att göras utifrån.


Uppdaterat 2022-05-10


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-03-31 är -19 kkr vilket är 36 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet följer i stort tidplanen. Några balkongdörrar saknas, kommer i senare leverans.


Offert har begärts för reparation av putsskadorna.
Fönsterbytet

Fönsterbytet pågår, ev 1-2 veckors försening. Det uppstår en del skador på putsen vid bytena. Styrelsen avser att anlita företag som kan åtgärda detta.


Skyddsrum

Styrelsen har beslutat att uppdra åt Svenskt Civilskydd att

utföra en utredning som visar vad som behöver åtgärdas i skyddsrummet och kostnaden för detta.


Städdag

Vårens städdag äger rum den 8 maj kl 10.00 


Uppdaterat 2022-03-24


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att, för att finansera fönsterbytet, uppta ytterligare lån på Handelsbanken med 1,4 miljoner kr med samma villkor som ovan.


Fönsterbytet

Husanalys Mitt har anlitats för att göra några inspektionsrundor under arbetets gång samt utföra slutbesiktning.Uppdaterat 2022-02-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har fastställt budgeten för 2022. Månadsavgiften är oförändrad.


Underhåll

Den 3 mars kommer Calida för informationsmöte ang fönsterbyte.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 12 april kl 18.00 i Europaskolan.


Uppdaterat 2021-12-23


Ekonomi

Resultatet för 2021 prognostiseras till +208 kkr vilket är ca 88 kkr bättre än budget.


Underhåll

Avtal är tecknat med Calida Fönster och Dörrar avseende vårt fönsterbyte. Arbetet kommer att börja vecka 11 nästa år och innan dess kommer alla medlemmar att inbjudas till ett informationsmöte med Calida. 


Laddning av fordon

Installation av 2 laddboxar i garage sker vecka 50. För de medlemmar som använder laddbox debiteras ett tillägg på garagehyran samt kostnad för elförbrukning.


Uppdaterat 2021-11-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-09-30 är ca 71 kkr bättre än

budget.


Underhåll

Arbetet med det planerade fönsterbytet pågår. Arbetsgruppen har tagit i ett antal offerter och utvärderar nu dessa. Planen är att fönsterbytet ska ske i kvartalet 2 nästa år. 


Laddning av fordon

Arbetsgruppen har påbörjats en översyn av infrastrukturen (kartläggning av huvudledningar mm) som behövs för installation av laddboxar. 


Målsättningen är att den första laddboxen ska vara på plats före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-10-15


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-08-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Laddning av fordon

Vid kontakt med Trygg Hansa där vi har vår fastighetsförsäkring visade det sig att laddningen av bilar i vanliga eluttag bryter mot Trygg Hansas säkerhetsföreskrifter.


Styrelsens beslutade därför att det är bjudet att ladda bilar i vanliga eluttag. 


Arbetsgruppen fortsätter arbetet med lösning för i första hand laddhybrider. Målet är att styrelsen ska ta beslut i frågan före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-09-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-07-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Underhåll

Styrelsen har utsetts en arbetskraft för att arbeta vidare med det planerade fönsterbytet 2022. I arbetsgruppen ingår Claes Westh, Bo Nilsson och Carsten Aronsson. 


NCC har lagt ny asfalt vid parkeringsplatserna och nya linjer är målade. Kostnaden för detta är totalt 45 375 exkl moms.


Städdag

Höstens städdag äger rum den 10 oktober kl 10.00. En lista över arbetsuppgifter kommer att läggas ut i styrelserummet. Container kommer att finnas.


Övrigt

Det har inkommit klagomål på Miljöstäds städning av bastun till styrelsen. Möte kommer att ske med ansvar på Miljöstäd och under 2022 planeras en ny upphandling av städtjänster.


Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utreda frågan om laddningsstolpar för el- och hybridbilar. I arbetsgruppen ingår Lena Lindqvist och Bo Insulander. 


Uppdaterat 2021-06-21


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-05-31 är ca 12 564 kr bättre än budget.


Övrigt

Gårdsfesten äger rum den 20 augusti.


MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2022-02-22


Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden        2022-03-01--09-01.


Uppdaterat 2021-06-21


Lars Peter Wilhelm Lund har köpt lägenhet C2.


Uppdaterat 2021-04-11


Gunnar Arnoldsson har köpt lägenhet B7 och Johan Khalaf har köpt lägenhet  B3.


Uppdaterat 2020-10-23


Gudrun Birgitta Lindell har köpt lägenhet C14.


Uthyrningen av lägenhet B3 upphör 2020-10-31.


Uppdaterat 2020-09-05


Håkan Plith kommer att hyra lägenhet C14 2020-08-01--09-30.


Uppdaterat 2020-06-11


Andreas Karlsson kommer att hyra lägenheten B3 ytterligare ett år tom 2021-06-30. 


Uppdaterat 2020-03-25


Clas och Maria Westh har köpt lägenhet A2 (tidigare Kerstin Frederikssons).


Marianne Widigson har köpt lägenhet A1 av Malin Bergsmeds.


Uppdaterat 2020-03-02


Kerstin och Kjell Nygren har köpt lägenhet C13 av Markku Kempi och Gun Löving Kempi. Från och med 1 juni är Kerstín och Kjell medlemmar i föreningen.


 SOLCELLSINSTALLATION


Om du vill se hur mycket el vår anläggning producerar så kan du gå in på Sunnyportal via länken nedan.När du loggar in anger du:


E-mail                 ksros@outlook.com

Password          nexisumo


Om du kryssar i rutan "Remain logged in" så kommer du in direkt nästa gång.


2020-06-08


STYRELSEN INFORMERAR


Uppdaterat 2022-05-10


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-03-31 är -19 kkr vilket är 36 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet följer i stort tidplanen. Några balkongdörrar saknas, kommer i senare leverans.


Offert har begärts för lagning av putsskadorna.


Uppdaterat 2022-04-19


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-02-28 är -17 kkr vilket är 21 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet pågår, ev 1-2 veckors försening. Det uppstår en del skador på putsen vid bytena. Styrelsen avser att anlita företag som kan åtgärda detta.


Skyddsrum

Styrelsen har beslutat att uppdra åt Svenskt Civilskydd att

utföra en utredning som visar vad som behöver åtgärdas i skyddsrummet och kostnaden för detta.


Städdag

Vårens städdag äger rum den 8 maj kl 10.00 


Uppdaterat 2022-03-24


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att, för att finansera fönsterbytet, uppta ytterligare lån på Handelsbanken med 1,4 miljoner kr med samma villkor som ovan.


Fönsterbytet

Husanalys Mitt har anlitats för att göra några inspektionsrundor under arbetets gång samt utföra slutbesiktning.Uppdaterat 2022-02-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har fastställt budgeten för 2022. Månadsavgiften är oförändrad.


Underhåll

Den 3 mars kommer Calida för informationsmöte ang fönsterbyte.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 12 april kl 18.00 i Europaskolan.


Uppdaterat 2021-12-23


Ekonomi

Resultatet för 2021 prognostiseras till +208 kkr vilket är ca 88 kkr bättre än budget.


Underhåll

Avtal är tecknat med Calida Fönster och Dörrar avseende vårt fönsterbyte. Arbetet kommer att börja vecka 11 nästa år och innan dess kommer alla medlemmar att inbjudas till ett informationsmöte med Calida. 


Laddning av fordon

Installation av 2 laddboxar i garage sker vecka 50. För de medlemmar som använder laddbox debiteras ett tillägg på garagehyran samt kostnad för elförbrukning.


Uppdaterat 2021-11-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-09-30 är ca 71 kkr bättre än

budget.


Underhåll

Arbetet med det planerade fönsterbytet pågår. Arbetsgruppen har tagit i ett antal offerter och utvärderar nu dessa. Planen är att fönsterbytet ska ske i kvartalet 2 nästa år. 


Laddning av fordon

Arbetsgruppen har påbörjats en översyn av infrastrukturen (kartläggning av huvudledningar mm) som behövs för installation av laddboxar. 


Målsättningen är att den första laddboxen ska vara på plats före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-10-15


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-08-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Laddning av fordon

Vid kontakt med Trygg Hansa där vi har vår fastighetsförsäkring visade det sig att laddningen av bilar i vanliga eluttag bryter mot Trygg Hansas säkerhetsföreskrifter.


Styrelsens beslutade därför att det är bjudet att ladda bilar i vanliga eluttag. 


Arbetsgruppen fortsätter arbetet med lösning för i första hand laddhybrider. Målet är att styrelsen ska ta beslut i frågan före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-09-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-07-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Underhåll

Styrelsen har utsetts en arbetskraft för att arbeta vidare med det planerade fönsterbytet 2022. I arbetsgruppen ingår Claes Westh, Bo Nilsson och Carsten Aronsson. 


NCC har lagt ny asfalt vid parkeringsplatserna och nya linjer är målade. Kostnaden för detta är totalt 45 375 exkl moms.


Städdag

Höstens städdag äger rum den 10 oktober kl 10.00. En lista över arbetsuppgifter kommer att läggas ut i styrelserummet. Container kommer att finnas.


Övrigt

Det har inkommit klagomål på Miljöstäds städning av bastun till styrelsen. Möte kommer att ske med ansvar på Miljöstäd och under 2022 planeras en ny upphandling av städtjänster.


Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utreda frågan om laddningsstolpar för el- och hybridbilar. I arbetsgruppen ingår Lena Lindqvist och Bo Insulander. 


Uppdaterat 2021-06-21


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-05-31 är ca 12 564 kr bättre än budget.


Övrigt

Gårdsfesten äger rum den 20 augusti.


Uppdaterat 2021-05-14


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-04-30 är ca 26 000 kr bättre än budget.


Underhåll

Arbetet fortgår med reviderad underhållsplan för perioden 2020-2030, långsiktig ekonomisk plan och nyckeltal.


Årsstämma

Som tidigare meddelats äger årsstämman rum den 17 juni kl 18.00. Vid upphållsväder hålls stämman på vår gård, annars i Djäknehallen.
MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2022-02-22


Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden        2022-03-01--09-01.


Uppdaterat 2021-06-21


Lars Peter Wilhelm Lund har köpt lägenhet C2.


Uppdaterat 2021-04-11


Gunnar Arnoldsson har köpt lägenhet B7 och Johan Khalaf har köpt lägenhet  B3.


Uppdaterat 2020-10-23


Gudrun Birgitta Lindell har köpt lägenhet C14.


Uthyrningen av lägenhet B3 upphör 2020-10-31.


Uppdaterat 2020-09-05


Håkan Plith kommer att hyra lägenhet C14 2020-08-01--09-30.


Uppdaterat 2020-06-11


Andreas Karlsson kommer att hyra lägenheten B3 ytterligare ett år tom 2021-06-30. 


Uppdaterat 2020-03-25


Clas och Maria Westh har köpt lägenhet A2 (tidigare Kerstin Frederikssons).


Marianne Widigson har köpt lägenhet A1 av Malin Bergsmeds.


Uppdaterat 2020-03-02


Kerstin och Kjell Nygren har köpt lägenhet C13 av Markku Kempi och Gun Löving Kempi. Från och med 1 juni är Kerstín och Kjell medlemmar i föreningen.


 SOLCELLSINSTALLATION


Om du vill se hur mycket el vår anläggning producerar så kan du gå in på Sunnyportal via länken nedan.När du loggar in anger du:


E-mail                 ksros@outlook.com

Password          nexisumo


Om du kryssar i rutan "Remain logged in" så kommer du in direkt nästa gång.


2020-06-08


STYRELSEN INFORMERAR


Uppdaterat 2022-05-10


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-03-31 är -19 vilket är 36 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet följer tidplan. Några balkongdörrar saknas, kommer med senare leverans.


Offert har begärts för putsskadorna.


Uppdaterat 2022-04-19


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-02-28 är -17 kkr vilket är 21 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet pågår, ev 1-2 veckors försening. Det uppstår en del skador på putsen vid bytena. Styrelsen avser att anlita företag som kan åtgärda detta.


Skyddsrum

Styrelsen har beslutat att uppdra åt Svenskt Civilskydd att

utföra en utredning som visar vad som behöver åtgärdas i skyddsrummet och kostnaden för detta.


Städdag

Vårens städdag äger rum den 8 maj kl 10.00 


Uppdaterat 2022-03-24


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att, för att finansera fönsterbytet, uppta ytterligare lån på Handelsbanken med 1,4 miljoner kr med samma villkor som ovan.


Fönsterbytet

Husanalys Mitt har anlitats för att göra några inspektionsrundor under arbetets gång samt utföra slutbesiktning.Uppdaterat 2022-02-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har fastställt budgeten för 2022. Månadsavgiften är oförändrad.


Underhåll

Den 3 mars kommer Calida för informationsmöte ang fönsterbyte.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 12 april kl 18.00 i Europaskolan.


Uppdaterat 2021-12-23


Ekonomi

Resultatet för 2021 prognostiseras till +208 kkr vilket är ca 88 kkr bättre än budget.


Underhåll

Avtal är tecknat med Calida Fönster och Dörrar avseende vårt fönsterbyte. Arbetet kommer att börja vecka 11 nästa år och innan dess kommer alla medlemmar att inbjudas till ett informationsmöte med Calida. 


Laddning av fordon

Installation av 2 laddboxar i garage sker vecka 50. För de medlemmar som använder laddbox debiteras ett tillägg på garagehyran samt kostnad för elförbrukning.


Uppdaterat 2021-11-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-09-30 är ca 71 kkr bättre än

budget.


Underhåll

Arbetet med det planerade fönsterbytet pågår. Arbetsgruppen har tagit i ett antal offerter och utvärderar nu dessa. Planen är att fönsterbytet ska ske i kvartalet 2 nästa år. 


Laddning av fordon

Arbetsgruppen har påbörjats en översyn av infrastrukturen (kartläggning av huvudledningar mm) som behövs för installation av laddboxar. 


Målsättningen är att den första laddboxen ska vara på plats före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-10-15


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-08-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Laddning av fordon

Vid kontakt med Trygg Hansa där vi har vår fastighetsförsäkring visade det sig att laddningen av bilar i vanliga eluttag bryter mot Trygg Hansas säkerhetsföreskrifter.


Styrelsens beslutade därför att det är bjudet att ladda bilar i vanliga eluttag. 


Arbetsgruppen fortsätter arbetet med lösning för i första hand laddhybrider. Målet är att styrelsen ska ta beslut i frågan före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-09-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-07-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Underhåll

Styrelsen har utsetts en arbetskraft för att arbeta vidare med det planerade fönsterbytet 2022. I arbetsgruppen ingår Claes Westh, Bo Nilsson och Carsten Aronsson. 


NCC har lagt ny asfalt vid parkeringsplatserna och nya linjer är målade. Kostnaden för detta är totalt 45 375 exkl moms.


Städdag

Höstens städdag äger rum den 10 oktober kl 10.00. En lista över arbetsuppgifter kommer att läggas ut i styrelserummet. Container kommer att finnas.


Övrigt

Det har inkommit klagomål på Miljöstäds städning av bastun till styrelsen. Möte kommer att ske med ansvar på Miljöstäd och under 2022 planeras en ny upphandling av städtjänster.


Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utreda frågan om laddningsstolpar för el- och hybridbilar. I arbetsgruppen ingår Lena Lindqvist och Bo Insulander. 


Uppdaterat 2021-06-21


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-05-31 är ca 12 564 kr bättre än budget.


Övrigt

Gårdsfesten äger rum den 20 augusti.


Uppdaterat 2021-05-14


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-04-30 är ca 26 000 kr bättre än budget.


Underhåll

Arbetet fortgår med reviderad underhållsplan för perioden 2020-2030, långsiktig ekonomisk plan och nyckeltal.


Årsstämma

Som tidigare meddelats äger årsstämman rum den 17 juni kl 18.00. Vid upphållsväder hålls stämman på vår gård, annars i Djäknehallen.
MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2022-02-22


Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden        2022-03-01--09-01.


Uppdaterat 2021-06-21


Lars Peter Wilhelm Lund har köpt lägenhet C2.


Uppdaterat 2021-04-11


Gunnar Arnoldsson har köpt lägenhet B7 och Johan Khalaf har köpt lägenhet  B3.


Uppdaterat 2020-10-23


Gudrun Birgitta Lindell har köpt lägenhet C14.


Uthyrningen av lägenhet B3 upphör 2020-10-31.


Uppdaterat 2020-09-05


Håkan Plith kommer att hyra lägenhet C14 2020-08-01--09-30.


Uppdaterat 2020-06-11


Andreas Karlsson kommer att hyra lägenheten B3 ytterligare ett år tom 2021-06-30. 


Uppdaterat 2020-03-25


Clas och Maria Westh har köpt lägenhet A2 (tidigare Kerstin Frederikssons).


Marianne Widigson har köpt lägenhet A1 av Malin Bergsmeds.


Uppdaterat 2020-03-02


Kerstin och Kjell Nygren har köpt lägenhet C13 av Markku Kempi och Gun Löving Kempi. Från och med 1 juni är Kerstín och Kjell medlemmar i föreningen.


 SOLCELLSINSTALLATION


Om du vill se hur mycket el vår anläggning producerar så kan du gå in på Sunnyportal via länken nedan.När du loggar in anger du:


E-mail                 ksros@outlook.com

Password          nexisumo


Om du kryssar i rutan "Remain logged in" så kommer du in direkt nästa gång.


2020-06-08


STYRELSEN INFORMERAR


Uppdaterat 2022-04-19


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-02-28 är -17 kkr vilket är 21 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet pågår, ev 1-2 veckors försening. Det uppstår en del skador på putsen vid bytena. Styrelsen avser att anlita företag som kan åtgärda detta.


Skyddsrum

Styrelsen har beslutat att uppdra åt Svenskt Civilskydd att

utföra en utredning som visar vad som behöver åtgärdas i skyddsrummet och kostnaden för detta.


Städdag

Vårens städdag äger rum den 8 maj kl 10.00 


Uppdaterat 2022-03-24


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att, för att finansera fönsterbytet, uppta ytterligare lån på Handelsbanken med 1,4 miljoner kr med samma villkor som ovan.


Fönsterbytet

Husanalys Mitt har anlitats för att göra några inspektionsrundor under arbetets gång samt utföra slutbesiktning.Uppdaterat 2022-02-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har fastställt budgeten för 2022. Månadsavgiften är oförändrad.


Underhåll

Den 3 mars kommer Calida för informationsmöte ang fönsterbyte.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 12 april kl 18.00 i Europaskolan.


Uppdaterat 2021-12-23


Ekonomi

Resultatet för 2021 prognostiseras till +208 kkr vilket är ca 88 kkr bättre än budget.


Underhåll

Avtal är tecknat med Calida Fönster och Dörrar avseende vårt fönsterbyte. Arbetet kommer att börja vecka 11 nästa år och innan dess kommer alla medlemmar att inbjudas till ett informationsmöte med Calida. 


Laddning av fordon

Installation av 2 laddboxar i garage sker vecka 50. För de medlemmar som använder laddbox debiteras ett tillägg på garagehyran samt kostnad för elförbrukning.


Uppdaterat 2021-11-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-09-30 är ca 71 kkr bättre än

budget.


Underhåll

Arbetet med det planerade fönsterbytet pågår. Arbetsgruppen har tagit i ett antal offerter och utvärderar nu dessa. Planen är att fönsterbytet ska ske i kvartalet 2 nästa år. 


Laddning av fordon

Arbetsgruppen har påbörjats en översyn av infrastrukturen (kartläggning av huvudledningar mm) som behövs för installation av laddboxar. 


Målsättningen är att den första laddboxen ska vara på plats före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-10-15


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-08-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Laddning av fordon

Vid kontakt med Trygg Hansa där vi har vår fastighetsförsäkring visade det sig att laddningen av bilar i vanliga eluttag bryter mot Trygg Hansas säkerhetsföreskrifter.


Styrelsens beslutade därför att det är bjudet att ladda bilar i vanliga eluttag. 


Arbetsgruppen fortsätter arbetet med lösning för i första hand laddhybrider. Målet är att styrelsen ska ta beslut i frågan före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-09-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-07-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Underhåll

Styrelsen har utsetts en arbetskraft för att arbeta vidare med det planerade fönsterbytet 2022. I arbetsgruppen ingår Claes Westh, Bo Nilsson och Carsten Aronsson. 


NCC har lagt ny asfalt vid parkeringsplatserna och nya linjer är målade. Kostnaden för detta är totalt 45 375 exkl moms.


Städdag

Höstens städdag äger rum den 10 oktober kl 10.00. En lista över arbetsuppgifter kommer att läggas ut i styrelserummet. Container kommer att finnas.


Övrigt

Det har inkommit klagomål på Miljöstäds städning av bastun till styrelsen. Möte kommer att ske med ansvar på Miljöstäd och under 2022 planeras en ny upphandling av städtjänster.


Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utreda frågan om laddningsstolpar för el- och hybridbilar. I arbetsgruppen ingår Lena Lindqvist och Bo Insulander. 


Uppdaterat 2021-06-21


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-05-31 är ca 12 564 kr bättre än budget.


Övrigt

Gårdsfesten äger rum den 20 augusti.


Uppdaterat 2021-05-14


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-04-30 är ca 26 000 kr bättre än budget.


Underhåll

Arbetet fortgår med reviderad underhållsplan för perioden 2020-2030, långsiktig ekonomisk plan och nyckeltal.


Årsstämma

Som tidigare meddelats äger årsstämman rum den 17 juni kl 18.00. Vid upphållsväder hålls stämman på vår gård, annars i Djäknehallen.
MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2022-02-22


Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden        2022-03-01--09-01.


Uppdaterat 2021-06-21


Lars Peter Wilhelm Lund har köpt lägenhet C2.


Uppdaterat 2021-04-11


Gunnar Arnoldsson har köpt lägenhet B7 och Johan Khalaf har köpt lägenhet  B3.


Uppdaterat 2020-10-23


Gudrun Birgitta Lindell har köpt lägenhet C14.


Uthyrningen av lägenhet B3 upphör 2020-10-31.


Uppdaterat 2020-09-05


Håkan Plith kommer att hyra lägenhet C14 2020-08-01--09-30.


Uppdaterat 2020-06-11


Andreas Karlsson kommer att hyra lägenheten B3 ytterligare ett år tom 2021-06-30. 


Uppdaterat 2020-03-25


Clas och Maria Westh har köpt lägenhet A2 (tidigare Kerstin Frederikssons).


Marianne Widigson har köpt lägenhet A1 av Malin Bergsmeds.


Uppdaterat 2020-03-02


Kerstin och Kjell Nygren har köpt lägenhet C13 av Markku Kempi och Gun Löving Kempi. Från och med 1 juni är Kerstín och Kjell medlemmar i föreningen.


 SOLCELLSINSTALLATION


Om du vill se hur mycket el vår anläggning producerar så kan du gå in på Sunnyportal via länken nedan.När du loggar in anger du:


E-mail                 ksros@outlook.com

Password          nexisumo


Om du kryssar i rutan "Remain logged in" så kommer du in direkt nästa gång.


2020-06-08


STYRELSEN INFORMERAR
Uppdaterat 2022-04-19


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-02-28 är -17 kkr vilket är 21 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet pågår, ev 1-2 veckors försening. Det uppstår en del skador på putsen vid bytena. Styrelsen avser att anlita företag som kan åtgärda detta.


Skyddsrum

Styrelsen har beslutat att uppdra åt Svenskt Civilskydd att

utföra en utredning som visar vad som behöver åtgärdas i skyddsrummet och kostnaden för detta.


Städdag

Vårens städdag äger rum den 8 maj kl 10.00 


Uppdaterat 2022-03-24


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att, för att finansera fönsterbytet, uppta ytterligare lån på Handelsbanken med 1,4 miljoner kr med samma villkor som ovan.


Fönsterbytet

Husanalys Mitt har anlitats för att göra några inspektionsrundor under arbetets gång samt utföra slutbesiktning.Uppdaterat 2022-02-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har fastställt budgeten för 2022. Månadsavgiften är oförändrad.


Underhåll

Den 3 mars kommer Calida för informationsmöte ang fönsterbyte.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 12 april kl 18.00 i Europaskolan.


Uppdaterat 2021-12-23


Ekonomi

Resultatet för 2021 prognostiseras till +208 kkr vilket är ca 88 kkr bättre än budget.


Underhåll

Avtal är tecknat med Calida Fönster och Dörrar avseende vårt fönsterbyte. Arbetet kommer att börja vecka 11 nästa år och innan dess kommer alla medlemmar att inbjudas till ett informationsmöte med Calida. 


Laddning av fordon

Installation av 2 laddboxar i garage sker vecka 50. För de medlemmar som använder laddbox debiteras ett tillägg på garagehyran samt kostnad för elförbrukning.


Uppdaterat 2021-11-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-09-30 är ca 71 kkr bättre än

budget.


Underhåll

Arbetet med det planerade fönsterbytet pågår. Arbetsgruppen har tagit i ett antal offerter och utvärderar nu dessa. Planen är att fönsterbytet ska ske i kvartalet 2 nästa år. 


Laddning av fordon

Arbetsgruppen har påbörjats en översyn av infrastrukturen (kartläggning av huvudledningar mm) som behövs för installation av laddboxar. 


Målsättningen är att den första laddboxen ska vara på plats före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-10-15


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-08-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Laddning av fordon

Vid kontakt med Trygg Hansa där vi har vår fastighetsförsäkring visade det sig att laddningen av bilar i vanliga eluttag bryter mot Trygg Hansas säkerhetsföreskrifter.


Styrelsens beslutade därför att det är bjudet att ladda bilar i vanliga eluttag. 


Arbetsgruppen fortsätter arbetet med lösning för i första hand laddhybrider. Målet är att styrelsen ska ta beslut i frågan före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-09-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-07-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Underhåll

Styrelsen har utsetts en arbetskraft för att arbeta vidare med det planerade fönsterbytet 2022. I arbetsgruppen ingår Claes Westh, Bo Nilsson och Carsten Aronsson. 


NCC har lagt ny asfalt vid parkeringsplatserna och nya linjer är målade. Kostnaden för detta är totalt 45 375 exkl moms.


Städdag

Höstens städdag äger rum den 10 oktober kl 10.00. En lista över arbetsuppgifter kommer att läggas ut i styrelserummet. Container kommer att finnas.


Övrigt

Det har inkommit klagomål på Miljöstäds städning av bastun till styrelsen. Möte kommer att ske med ansvar på Miljöstäd och under 2022 planeras en ny upphandling av städtjänster.


Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utreda frågan om laddningsstolpar för el- och hybridbilar. I arbetsgruppen ingår Lena Lindqvist och Bo Insulander. 


Uppdaterat 2021-06-21


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-05-31 är ca 12 564 kr bättre än budget.


Övrigt

Gårdsfesten äger rum den 20 augusti.


Uppdaterat 2021-05-14


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-04-30 är ca 26 000 kr bättre än budget.


Underhåll

Arbetet fortgår med reviderad underhållsplan för perioden 2020-2030, långsiktig ekonomisk plan och nyckeltal.


Årsstämma

Som tidigare meddelats äger årsstämman rum den 17 juni kl 18.00. Vid upphållsväder hålls stämman på vår gård, annars i Djäknehallen.
MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2022-02-22


Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden        2022-03-01--09-01.


Uppdaterat 2021-06-21


Lars Peter Wilhelm Lund har köpt lägenhet C2.


Uppdaterat 2021-04-11


Gunnar Arnoldsson har köpt lägenhet B7 och Johan Khalaf har köpt lägenhet  B3.


Uppdaterat 2020-10-23


Gudrun Birgitta Lindell har köpt lägenhet C14.


Uthyrningen av lägenhet B3 upphör 2020-10-31.


Uppdaterat 2020-09-05


Håkan Plith kommer att hyra lägenhet C14 2020-08-01--09-30.


Uppdaterat 2020-06-11


Andreas Karlsson kommer att hyra lägenheten B3 ytterligare ett år tom 2021-06-30. 


Uppdaterat 2020-03-25


Clas och Maria Westh har köpt lägenhet A2 (tidigare Kerstin Frederikssons).


Marianne Widigson har köpt lägenhet A1 av Malin Bergsmeds.


Uppdaterat 2020-03-02


Kerstin och Kjell Nygren har köpt lägenhet C13 av Markku Kempi och Gun Löving Kempi. Från och med 1 juni är Kerstín och Kjell medlemmar i föreningen.


 SOLCELLSINSTALLATION


Om du vill se hur mycket el vår anläggning producerar så kan du gå in på Sunnyportal via länken nedan.När du loggar in anger du:


E-mail                 ksros@outlook.com

Password          nexisumo


Om du kryssar i rutan "Remain logged in" så kommer du in direkt nästa gång.


2020-06-08


STYRELSEN INFORMERAR


Uppdaterat 2022-05-10


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-03-31 är -19 kkr vilket är 36 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet följer i stort tidplanen. Några balkongdörrar saknas men kommer med senare leverans.


Offert har begärts för lagning av putsskadorna.


Uppdaterat 2022-04-19


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-02-28 är -17 kkr vilket är 21 kkr bättre än budget.


Fönsterbytet

Fönsterbytet pågår, ev 1-2 veckors försening. Det uppstår en del skador på putsen vid bytena. Styrelsen avser att anlita företag som kan åtgärda detta.


Skyddsrum

Styrelsen har beslutat att uppdra åt Svenskt Civilskydd att

utföra en utredning som visar vad som behöver åtgärdas i skyddsrummet och kostnaden för detta.


Städdag

Vårens städdag äger rum den 8 maj kl 10.00 


Uppdaterat 2022-03-24


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att, för att finansera fönsterbytet, uppta ytterligare lån på Handelsbanken med 1,4 miljoner kr med samma villkor som ovan.


Fönsterbytet

Husanalys Mitt har anlitats för att göra några inspektionsrundor under arbetets gång samt utföra slutbesiktning.Uppdaterat 2022-02-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-01-31 är - 8 kkr vilket är 9 kkr bättre än budget.


Styrelsen har fastställt budgeten för 2022. Månadsavgiften är oförändrad.


Underhåll

Den 3 mars kommer Calida för informationsmöte ang fönsterbyte.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 12 april kl 18.00 i Europaskolan.


Uppdaterat 2021-12-23


Ekonomi

Resultatet för 2021 prognostiseras till +208 kkr vilket är ca 88 kkr bättre än budget.


Underhåll

Avtal är tecknat med Calida Fönster och Dörrar avseende vårt fönsterbyte. Arbetet kommer att börja vecka 11 nästa år och innan dess kommer alla medlemmar att inbjudas till ett informationsmöte med Calida. 


Laddning av fordon

Installation av 2 laddboxar i garage sker vecka 50. För de medlemmar som använder laddbox debiteras ett tillägg på garagehyran samt kostnad för elförbrukning.


Uppdaterat 2021-11-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-09-30 är ca 71 kkr bättre än

budget.


Underhåll

Arbetet med det planerade fönsterbytet pågår. Arbetsgruppen har tagit i ett antal offerter och utvärderar nu dessa. Planen är att fönsterbytet ska ske i kvartalet 2 nästa år. 


Laddning av fordon

Arbetsgruppen har påbörjats en översyn av infrastrukturen (kartläggning av huvudledningar mm) som behövs för installation av laddboxar. 


Målsättningen är att den första laddboxen ska vara på plats före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-10-15


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-08-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Laddning av fordon

Vid kontakt med Trygg Hansa där vi har vår fastighetsförsäkring visade det sig att laddningen av bilar i vanliga eluttag bryter mot Trygg Hansas säkerhetsföreskrifter.


Styrelsens beslutade därför att det är bjudet att ladda bilar i vanliga eluttag. 


Arbetsgruppen fortsätter arbetet med lösning för i första hand laddhybrider. Målet är att styrelsen ska ta beslut i frågan före årsskiftet.


Uppdaterat 2021-09-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-07-31 är ca 69 290 kr bättre än budget.


Underhåll

Styrelsen har utsetts en arbetskraft för att arbeta vidare med det planerade fönsterbytet 2022. I arbetsgruppen ingår Claes Westh, Bo Nilsson och Carsten Aronsson. 


NCC har lagt ny asfalt vid parkeringsplatserna och nya linjer är målade. Kostnaden för detta är totalt 45 375 exkl moms.


Städdag

Höstens städdag äger rum den 10 oktober kl 10.00. En lista över arbetsuppgifter kommer att läggas ut i styrelserummet. Container kommer att finnas.


Övrigt

Det har inkommit klagomål på Miljöstäds städning av bastun till styrelsen. Möte kommer att ske med ansvar på Miljöstäd och under 2022 planeras en ny upphandling av städtjänster.


Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utreda frågan om laddningsstolpar för el- och hybridbilar. I arbetsgruppen ingår Lena Lindqvist och Bo Insulander. 


Uppdaterat 2021-06-21


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-05-31 är ca 12 564 kr bättre än budget.


Övrigt

Gårdsfesten äger rum den 20 augusti.


Uppdaterat 2021-05-14


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-04-30 är ca 26 000 kr bättre än budget.


Underhåll

Arbetet fortgår med reviderad underhållsplan för perioden 2020-2030, långsiktig ekonomisk plan och nyckeltal.


Årsstämma

Som tidigare meddelats äger årsstämman rum den 17 juni kl 18.00. Vid upphållsväder hålls stämman på vår gård, annars i Djäknehallen.
MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2022-02-22


Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden        2022-03-01--09-01.


Uppdaterat 2021-06-21


Lars Peter Wilhelm Lund har köpt lägenhet C2.


Uppdaterat 2021-04-11


Gunnar Arnoldsson har köpt lägenhet B7 och Johan Khalaf har köpt lägenhet  B3.


Uppdaterat 2020-10-23


Gudrun Birgitta Lindell har köpt lägenhet C14.


Uthyrningen av lägenhet B3 upphör 2020-10-31.


Uppdaterat 2020-09-05


Håkan Plith kommer att hyra lägenhet C14 2020-08-01--09-30.


Uppdaterat 2020-06-11


Andreas Karlsson kommer att hyra lägenheten B3 ytterligare ett år tom 2021-06-30. 


Uppdaterat 2020-03-25


Clas och Maria Westh har köpt lägenhet A2 (tidigare Kerstin Frederikssons).


Marianne Widigson har köpt lägenhet A1 av Malin Bergsmeds.


Uppdaterat 2020-03-02


Kerstin och Kjell Nygren har köpt lägenhet C13 av Markku Kempi och Gun Löving Kempi. Från och med 1 juni är Kerstín och Kjell medlemmar i föreningen.


 SOLCELLSINSTALLATION


Om du vill se hur mycket el vår anläggning producerar så kan du gå in på Sunnyportal via länken nedan.När du loggar in anger du:


E-mail                 ksros@outlook.com

Password          nexisumo


Om du kryssar i rutan "Remain logged in" så kommer du in direkt nästa gång.


2020-06-08