STYRELSEN INFORMERAR 


Uppdaterat 2024-02-19


Ekonomi

Resultatet hittills per 2024-01-31 är 66 kkr kr vilket är 16 kk

böttre än budget.


Styrelsen har fastställt riktlinjer för ekonomistyrning, se sidan BRF KAPELLET under Föreningshandlingar.


Underhållsplan

Slutbesiktingen av staamrenoveringen är gjord och godkänd.


Som ett första steg i arbetet med modernisering av hissarna har offertförfrågan skickats ut. 


Portkoder

Vi kommer att ändra alla portkoder och byta till en gemensam för alla portar. När det är dags kommer vi att informera via meddelande i brevlådan och mail till alla medlemmar.


Bastun

För att spara el är golvvärmen i bastun avstängd.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 11 april kl 18.00 i Europaskolans lokaler.


Uppdaterat 2023-11-25


Avgifter och hyror från 2024-01-01

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2023-11-15 beslutat att gnomföra en avgifts- och hyreshöjning med 5 % från        2024-01-01. 


Orsaken är är kraftigt ökade driftskostnader, främst en höjning av fjärrvärmen med 19 % vilket utgör ca 80 000 kr för föreningen.


Uppdaterat 2023-11-02


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-08-31 är 155 kkr kr vilket är 25 kkr bättre än budget.


Styrelsen fastställde en ekonomisk plan för 2024-2033 som ligger till grund för den fortsatta verksamheten.


Föreningen har erhållit 23 557 kr i statligt elstöd.


Städavtal

Nuvarande avtal är uppsagt och nytt avtal är tecknat med Boka Städ. Städning av trapphusen kommer att ske var 14 dag och tvättstuga och bastu städas 2 ggr per år.


Underhållsplan

Underhållsplanen fram till 2035 är uppdaterad. Planen omfattar bland annat renovering av entrédörrar, dräning av grunden för samtliga fastigheter och modernisering av hissar. För ytterligare detaljer se utsänt INFORMATIONSBLAD.


Glöggmingel

Årets glöggmingel äger rum den 3 december.


Uppdaterat 2023-08-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-06-30  är 140 kkr  kr vilket är 39 kkr bättre än budget.


Andrahands uthyrning

Enligt stadgarna har föreningen rätt att ta ut en avgift vid andrahands uthyrning av lägenhet. Styrelsen har beslutat att avgift tas ut med ett belopp om 10 % av månadsavgiften för lägenheten under de månader uthyrningen gäller, dock max 10 % årligen av gällande prisbasbelopp.


Stamrenovering

Arbetet är slutfört och kostnaden ligger inom budget.


Tvättstugan

Fläkten i torkrummet är nu renoverad och åter i funktion.


Städdag

Höstens städdag kommer att äga rum den 22 oktober.


Uppdaterat 2023-06-12


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-04-30 är 42 952 kr vilket är 23 968 kr sämre än budget.


Stamrenovering

Arbetet fortgår som planerat och beräknas vara klart före midsommar.


Yttre målningsarbeten

Foke Holmgren och Bengt-Erik Larsson har åtagit sig att utföra förbättring av yttre målning.


Gårdsfest

Årets gårdsfest äger rum den 11 augusti kl 17.00.


Uppdaterat 2023-04-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-03-31 är 1 756 kr vilket är 11 296 kr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att ta ett lån på Handelsbanken på 2 miljoner avseende stamrenoveringen. 


Stamrenovering

Som vi informerade om på årsmötet är avtal är tecknat med Västerås Relining. Arbetet påbörjas vecka 17 och beräknas vara  slutfört till midsommar. 


Om ni klickar på länken nedn hittar ni information från Västerås Relining och i varje trappuppgång finns en lista över vilka tider arbetet kommer att ske i respektive lägenhet. 


Styrelsen kommer att informera varje lägenhetsinnehavare personligen när tidpunkten för arbetet närmar sig. Städdag

Vårens städdag ställs in på grund av stamrenoveringen.


Uppdaterat 2023-02-23 


Bastutider

Som framgår av mail skickat till alla medlemmar den 18 februari har styrelsen beslutat att återta tidigare beslut om begränsning till endast fredagar.


Det betyder att Kapellets medlemmar kan liksom tidigare boka valfria tider i kalendern som finns utanför bastun.


Uppdaterat 2023-02-19


Ekonomi

Efter genomgång av bokslutet för 2022 och analys av kostnads- och resultatutveckling de kommande åren samt omvärldsläget beslutade styrelsen att höja månadsavgifter och hyror med 7 % fr o m 2023-04-01, se utdelat brev från styrelsen.


Styrelsen har också beslutat om föjande riktlinjer för den fortsatta ekonomiska planeringen:


  • Likvida medel ska motsvara 3-5 månaders månadsavgifter
  • Amorteringar ska motsvara minimum 2 % av totala långfristiga skulder


Uppdaterat 2023-02-04


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-12-31 är 217 kkr vilket är 19 kkr bättre än budget.


När styrelsen fått bokslutet för 2022 från MBF kommer vi att göra en detaljerad analys av det och utvärdera frågan om månadsavgifter för kvartal 2-4 2023.


Stamrenovering

Offertförfrågan är utsänd och svar ska vara föreningen tillhanda senast 22 februari.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 28 mars kl 18.00 i Europaskolans lokaler.


Uppdaterat 2022-12-13


Ekonomi

Resultatet hittills per 2022-11-30 är 208 kkr vilket är 20 kkr bättre än budget.


Priset för fjärrvärmen kommer att öka med 5 % 2023.


Informationsblad

Styrelsen har beslutat att distribuera ett informationsblad några gånger per år där vi berättar om genomförda och planerade aktiviteter och föreningens ekonomi.


Informationsbladet delas ut i postfacken men finns också att tillgå här på hemsidan på fliken BRF Kapellet.


Stamrenovering

Uppdragsavtal är tecknat med MBF som kommer att bistå föreningen vid utformning av offertförfrågan och val av leverantör samt fungera som projektledare vid genomförandet. 


Planen är att genomföra detta under våren eller direkt efter sommaren 2023.


Spara el/bastun

Som en del i vår strävan att som förening vara delaktiga i att sänka elförbrukningen i samhället har styrelsen beslutat att bastun från och med 2023-01-01 endast får användas på de fasta tiderna:


Dambastu fredagar kl 15.00 

Herrbastu fredagar kl 17.00
MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2023-08-18


Ulla Ersmarker har köpt lägenhet C10 och tillträder i början av oktober.


Uppdaterat 2023-02-04


Lovisa Thorsén hyr lägenhet B2

t o m 2023-06-30.


Uppdaterat 2022-12-13


Maud och Eje Halldin har köpt lägenhet C16 och tillträder i mitten av februari.


Uppdaterat 2022-02-22


Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden 2022-03-01--09-01.