STYRELSEN INFORMERAR


Uppdaterat 2021-06-21


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-05-31 är ca 12 564 kr bättre än budget.


Övrigt

Gårdsfesten äger rum den 20 augusti.


Uppdaterat 2021-05-14


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-04-30 är ca 26 000 kr bättre än budget.


Underhåll

Arbetet fortgår med reviderad underhållsplan för perioden 2020-2030, långsiktig ekonomisk plan och nyckeltal.


Årsstämma

Som tidigare meddelats äger årsstämman rum den 17 juni kl 18.00. Vid upphållsväder hålls stämman på vår gård, annars i Djäknehallen.


Uppdaterat 2021-04-11


Ekonomi

Resultatet hittills per 2021-02-28 är ca 10 000 bättre än budget.


Underhåll

Under 2022 kommer fönsterbyte inklusive balkong/altandörrar att genomföras.


Under 2023 planeras en rörinfodring av de vertikala avloppsstammarna. Inga större ingrepp i badrummen i lägenheterna kommer att krävas. 


Städdag

Vårens städdag äger rum den 9 maj kl 10.00. Container kommer att finnas. I samband med städdagen informeras om stängning av kranar i förråd. 


En städlista finns i styrelserummet.


Övrigt

Besiktning av garagedörrar kommer att utföras den 18 maj.


Sappa är ny leverantör av TV, se anslag i trapphus.


Uppdaterat 2021-02-02


Ekonomi

Resultatet hittills per 2020-12-31 är 268 000 kr vilket är ca   70 000 bättre än budget. 


Underhåll

Arbetet med stamutredningen och med ny underhållsplan kommer att påbörjas i februari.


Styrelsen beslutade om särskilda anvisningar för arbeten i våtutrymmen (se Föreningshandlingar på sidan BRF Kapellet).


Övrigt

Årsstämman är planerad till den 17 juni kl 18.00 i Djäknehallen.


Uppdaterat 2020-12-21


Ekonomi

Resultatet hittills i år per 2020-11-30 är 207 000 kr vilket är ca 18 000 bättre än budget. 


Statligt stöd för solcellsanläggningen har beviljats med

176 859 kr. 


Styrelsen beslutade att inte ta ut något arvode för 2020.


Underhåll

En grupp bestående av Kjell Rosenqvist, Carsten Aronsson och Bengt-Erik Larsson kommer att arbeta vidare med stamutredningen. 


En ny underhållsplan kommer att utarbetas av Kjell Rosenqvist, Bo Insulander och Hans Jandér. 


Uppdaterat 2020-11-25


Ekonomi

Resultatet hittills i år per 2020-10-31 är 261 000 kr vilket är ca 90 000 bättre än budget.


Underhåll

Stamutredningen från MBF visar att det finns behov av en stamrenovering/byte. Styrelsen planerar för detta under perioden 2023-2028. Föreningens underhållplan revideras därför. 


Budget 2021

Med anledning av den reviderade underhållsplanen har styrelsen beslutat höja avgiften för bostad med 5 %. Även hyran för garage, p-platser och extra förråd höjs med 5 %.


Övrigt

Lägenhetskvittens av bostadsnycklar kommer att utföras.


Städning av bastun (våttorkning av omklädningsrum och dusch) kommer att utföras av städfirma en gång per vecka. Övrig städning ombesörjs av bastubadare. 


Föreningen anskaffar lås till de förråd där det finns avstängningskranar.
MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2021-06-21


Lars Peter Wilhelm Lund har köpt lägenhet C2.


Uppdaterat 2021-04-11


Gunnar Arnoldsson har köpt lägenhet B7 och Johan Khalaf har köpt lägenhet  B3.


Uppdaterat 2020-10-23


Gudrun Birgitta Lindell har köpt lägenhet C14.


Uthyrningen av lägenhet B3 upphör 2020-10-31.


Uppdaterat 2020-09-05


Håkan Plith kommer att hyra lägenhet C14 2020-08-01--09-30.


Uppdaterat 2020-06-11


Andreas Karlsson kommer att hyra lägenheten B3 ytterligare ett år tom 2021-06-30. 


Uppdaterat 2020-03-25


Clas och Maria Westh har köpt lägenhet A2 (tidigare Kerstin Frederikssons).


Marianne Widigson har köpt lägenhet A1 av Malin Bergsmeds.


Uppdaterat 2020-03-02


Kerstin och Kjell Nygren har köpt lägenhet C13 av Markku Kempi och Gun Löving Kempi. Från och med 1 juni är Kerstín och Kjell medlemmar i föreningen.


 VÅRENS TAKBYTE


Tuula Carlsson följde arbetet med takbytet i våras och tog dessa fina bilder.


Klicka på länkarna nedan för att se bilderna.2020-10-28


SOLCELLSINSTALLATION


Om du vill se hur mycket el vår anläggning producerar så kan du gå in på Sunnyportal via länken nedan.När du loggar in anger du:


E-mail                 ksros@outlook.com

Password          nexisumo


Om du kryssar i rutan "Remain logged in" så kommer du in direkt nästa gång.


2020-06-08