STYRELSEN INFORMERAR


Uppdaterat 2024-05-15


Ekonomi

Resultatet hittills per 2024-03-31 är -58 kkr kr vilket är 23 kk

sämre än budget.


Fågelskydd

Vår solcellsanläggning har blivit hemvist för duvor. Detta är störande för flera medlemmar och duvorna smutsar ner och bygger bon. Om detta inte åtgärdas finns det risk för att bona skapar ett stopp för avrinningen på taket under panelerna med påföljande problem. 


Styrelsen har därför beslutat att anlita firman Specialrengöringar som kommer att sanera och göra rent under solcellspanelerna  och sedan sätta dit ett fågelskydd som gör att duvorna inte kan ta sig in under panelerna.


Arbetet är planerat att genomföras vecka 22.


Handikappanpassning entrédörrar

Vi kommer att göra det lättare att  ta sig in över tröskeln genom entrédörrarna med rullator eller rullstol i samtliga entrédörrar.


Gemensamt elavtal

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att, inför årsstämman 2025, utreda förutsättningarna för ett gemensamt elavtal för alla medlemmar. 


Uppdaterat 2024-04-26


Hissmodernisering

I samband med årsstämman informerade Kjell Rosenqvist om den kommande arbetet med hissrenovering. 


Det visade sig vara hög tid att renovera då det inte längre finns reservdelar till våra "gamla" hissar. 


Arbetet kommer att starta andra halvan av juli. Ev kommer man att arbeta med 2 hissar samtidigt. För varje hiss beräknas arbetet ta 3 veckor.


Uppdaterat 2024-04-03


Ekonomi

Resultatet hittills per 2024-02-29 är -28 kkr kr vilket är 2 kk

bättre än budget. 


Underhållsplan

Föreningen har tecknat avtal med Nordisk Hiss om modernisering av alla 5 hissarna inklusive installation av automatdörrar. 


Arbetet beräknas påbörjas vecka 29 och pågå längst till vecka 44. 


Mer information om detta kommer att ges vid årsstämman den 11 april.


Portkoder

Portkoden är nu bytt i alla portar utom Klostergatan 3 vilket kommer att ske inom kort.


Medlemsaktiviteter

STÄDDAGAR - vårens städdag äger rum den 12 maj och höstens städdag blir den 20 oktober. Container kommer att ställas ut endast vid höststädningen.


GÅRDSFEST äger rum den 2 augusti.


GLÖGGMINGEL blir den 7 december.


Uppdaterat 2024-02-19


Ekonomi

Resultatet hittills per 2024-01-31 är 66 kkr kr vilket är 16 kk

böttre än budget.


Styrelsen har fastställt riktlinjer för ekonomistyrning, se sidan BRF KAPELLET under Föreningshandlingar.


Underhållsplan

Slutbesiktningen av stamrenoveringen är gjord och godkänd.


Som ett första steg i arbetet med modernisering av hissarna har offertförfrågan skickats ut. 


Portkoder

Vi kommer att ändra alla portkoder och byta till en gemensam för alla portar. När det är dags kommer vi att informera via meddelande i brevlådan och mail till alla medlemmar.


Bastun

För att spara el är golvvärmen i bastun avstängd.


Årsstämma

Årsstämman äger rum den 11 april kl 18.00 i Europaskolans lokaler.


Uppdaterat 2023-11-25


Avgifter och hyror från 2024-01-01

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2023-11-15 beslutat att genomföra en avgifts- och hyreshöjning med 5 % från        2024-01-01. 


Orsaken är är kraftigt ökade driftskostnader, främst en höjning av fjärrvärmen med 19 % vilket utgör ca 80 000 kr för föreningen.


Uppdaterat 2023-11-02


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-08-31 är 155 kkr kr vilket är 25 kkr bättre än budget.


Styrelsen fastställde en ekonomisk plan för 2024-2033 som ligger till grund för den fortsatta verksamheten.


Föreningen har erhållit 23 557 kr i statligt elstöd.


Städavtal

Nuvarande avtal är uppsagt och nytt avtal är tecknat med Boka Städ. Städning av trapphusen kommer att ske var 14 dag och tvättstuga och bastu städas 2 ggr per år.


Underhållsplan

Underhållsplanen fram till 2035 är uppdaterad. Planen omfattar bland annat renovering av entrédörrar, dräning av grunden för samtliga fastigheter och modernisering av hissar. För ytterligare detaljer se utsänt INFORMATIONSBLAD.


Glöggmingel

Årets glöggmingel äger rum den 3 december.


Uppdaterat 2023-08-18


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-06-30  är 140 kkr  kr vilket är 39 kkr bättre än budget.


Andrahands uthyrning

Enligt stadgarna har föreningen rätt att ta ut en avgift vid andrahands uthyrning av lägenhet. Styrelsen har beslutat att avgift tas ut med ett belopp om 10 % av månadsavgiften för lägenheten under de månader uthyrningen gäller, dock max 10 % årligen av gällande prisbasbelopp.


Stamrenovering

Arbetet är slutfört och kostnaden ligger inom budget.


Tvättstugan

Fläkten i torkrummet är nu renoverad och åter i funktion.


Städdag

Höstens städdag kommer att äga rum den 22 oktober.


Uppdaterat 2023-06-12


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-04-30 är 42 952 kr vilket är 23 968 kr sämre än budget.


Stamrenovering

Arbetet fortgår som planerat och beräknas vara klart före midsommar.


Yttre målningsarbeten

Foke Holmgren och Bengt-Erik Larsson har åtagit sig att utföra förbättring av yttre målning.


Gårdsfest

Årets gårdsfest äger rum den 11 augusti kl 17.00.


Uppdaterat 2023-04-22


Ekonomi

Resultatet hittills per 2023-03-31 är 1 756 kr vilket är 11 296 kr bättre än budget.


Styrelsen har beslutat att ta ett lån på Handelsbanken på 2 miljoner avseende stamrenoveringen. 


Stamrenovering

Som vi informerade om på årsmötet är avtal är tecknat med Västerås Relining. Arbetet påbörjas vecka 17 och beräknas vara  slutfört till midsommar. 


Om ni klickar på länken nedn hittar ni information från Västerås Relining och i varje trappuppgång finns en lista över vilka tider arbetet kommer att ske i respektive lägenhet. 


Styrelsen kommer att informera varje lägenhetsinnehavare personligen när tidpunkten för arbetet närmar sig. Städdag

Vårens städdag ställs in på grund av stamrenoveringen.
MEDLEMSNYTT


Uppdaterat 2024-04-04

Bessie Skoog har köpt lägenhet C2 och tillträdde 2023-11-02.


Uppdaterat 2023-08-18

Ulla Ersmarker har köpt lägenhet C10 och tillträder i början av oktober.


Uppdaterat 2023-02-04

Lovisa Thorsén hyr lägenhet B2

t o m 2023-06-30.


Uppdaterat 2022-12-13

Maud och Eje Halldin har köpt lägenhet C16 och tillträder i mitten av februari.


Uppdaterat 2022-02-22

Jakob Olin-Karlsson och Fanny Lindblad kommer att hyra lägenhet C2 under tiden 2022-03-01--09-01.
EXTRA FÖRRÅD


Fn finns det ett förråd ledigt att hyra. Kontakta Yvonne Halldin-Larsson tel 070-219 15 89 om du är intresserad.