Tillägg hemförsäkring

Tilläggsförsäkring, s k bostadsrättstillägg behöver tecknas av lägenhetsinnehavaren som tillägg till hemförsäkring.


Inglasning av balkong

Vid inglasning av balkong kan det uppkomma olägenheter i form av snöras och okontrollerad vattenavrinning. Det åligger därför den entreprenör som utför inglasningen att förebygga detta genom exempelvis tillräckligt takutfall, hängrännor och stuprör. 


Uppstår det trots detta olägenheter åligger det bostadsrätts-innehavaren att åtgärda dessa.


Hobbyrum

För allas vår trevnad och för att slippa ta ut extra kostnader ska hobbyrummet städas av den som använt lokalen.


Städdagar

Självklart ska alla som kan lojalt ställa upp vid höst- och vårstädningen! Kan man inte vara med på den gemensamma städdagen, anmäler man sig til någon styrelsemedlem för att få en arbetsuppgift en annan dag.


Du som av åldersskäl, handikapp eller sjukdom inte kan städa, kan säkert i stället brygga kaffe, baka en kaka eller bara komma med och umgås.


På höstens städdag finns det från fredag till måndag en container att lägga grovsopor i.


För närvarande har vi avtal med en städfirma  som varannan vecka rengör golven i trapphusen. Städning av bastun och tvättstugan inkl toa, samlingsrum, städskrubb och entré sker

2 gånger per år. 


Trappuppgångarnas väggar, tak, fönster och hiss städas av de medlemmar som bor i uppgångarna. 


Grillning

Trädgård: tillåtet i avenboksrundeln, gemensam grill för kol/briketter, tändvätska undviks (odör/miljöhänsyn), grill-        verktyg finns vid trädgårdsingången Storgatan 4.


Balkonger: endast elektrisk grill tillåten


Källsortering

Vi källsorterar returpapper, pappersförpackningar, ofärgat och färgat glas, plast (såväl mjuk- som hårdplast), metall, glödlampor och batterier. Sopkärl finns på följande ställen:


  • Roggegatan 2 A - returpapper och pappersförpackningar. Kärlen töms 2 ggr per månad.


  • Roggegatan 2 B - ofärgat glas, färgat glas, metall (töms 1 gång per månad), plast (töms var 14:e dag) glödlampor, små elektriska apparater, sladdar, batterier (töms vid behov av föreningens medlemmar)


Naturligtvis ska kartonger plattas till samt mjölkförpackningar, konservburkar, glasburkar, flaskor med mera sköljas ur innan de läggs i respektive kärl.


  • Hushållssopor separeras som matavfall respektive restavfall. Påsarna läggs i respektive kärl i soprummet intill varje trappuppgång. Dess kärl töms var 14:e dag ojämn vecka


I soprummen finns gröna påsar att tillgå. Observera att dessa är avsedda endast för matavfall.


Det är vi själva som ska rengöra kärlen så - för allas vår trevnad - förpacka väl! 


Alla övriga sopor, även sopor vid in- och avflyttning, måste lägenhetsinnehavaren själv se till att transportera till kommunens återvinnningscentral. 


Nycklar, låsbyte

Extra nycklar och byte av låskolv i  lägenhetsdörr bekostas av lägenhetsinnehavaren enligt styrelsebeslut. Endast lås som är förenligt med föreningens låssystem får användas. Nycklar och lås beställs hos Certego och det krävs ett godkännande av styrelsen. 


Markiser

Markiser får endast sättas upp efter styrelsens medgivande.

Fastställd färgkod gäller. Godkända textilier (3 alternativ) måste efterföljas och finns i informationspärmen i styrelse- rummet till höger i tvättstugeingången.


Andrahandsuthyrning

Klicka nedan för att se reglerna för andrahandsuthyrning.

Inte tillåtet att:

  • skaka mattor och textilier på balkongen
  • tvätta mattor i tvättstugans maskiner
  • sätta upp fågelautomater
  • störa grannarna efter klockan 23.00

Sidan uppdaterad 2024-03-07