FAKTA KAPELLET


Bostadsrättsföreningen bildades 1980. Föreningen äger fastigheten Kapellet 7 i Strängnäs. Bostadshuset innehåller 36 lägenheter med en total bostadsyta på 2 899,3 m2. Samtliga lägenheter är bostadsrätter. Garage, p-platser samt förråd hyrs ut.


Portkod fungerar kl 06.00-21.00, övriga tider används lägenhetsnyckel. Denna passar även till samtliga ingångar från trädgårdssidan, tvättstuga, bastu samt gemensamt hobbyrum.


I Tvättstugan  finns bl a två tvättmaskiner, torktumlare, mangel och ett torkrum med fläkt. Bokning av tvättstugan görs på plats genom att tiden markeras med en låst bokningskolv.


Bastun finns i källarplanet Roggegatan 2B.

Fasta tider är:

  • Dambastu fredagar kl 15.00
  • Herrbastu fredagar kl 17.00


Därutöver kan medlemmar boka annan tid i den kalender som hänger utanför bastun. 


Hobbyrum med en del maskiner och verktyg finns i källaren Klostergatan 3.


Cykelrum finns dels på nedre plan inåt gården i vinkeln Klostergatan/Roggegatan, dels på gaveln Klostergatan 3. 


Badstege finns på Östra Strandvägen öster om Ångbåtsbron. Den får också användas av allmänheten.


Gemensamma Städdagar har vi vår och höst. Då underhåller och städar vi bland annat ovanstående gemensamma utrymmen samt innegården och övriga ytor runt fastigheten.UNDERHÅLLSPLAN


En underhållsplan finns för föreningen för perioden 2024 - 2035. 


Under 2025 planeras renovering av entrédörrar. Dessutom påbörjas modernisering av hissarna som kommer att ske successivt till 2029.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Styrelsen har tillsammans med MBF tagit fram riktlinjer för hur föreningen ska behandla personuppgifter för att följa GDPR (EUs dataskyddsförordning. 


Klicka nedan för att se dokumentet.STYRELSE VALD 2022-04-12

Ordförande


Kjell Rosenqvist

ksros@outlook.com

070-781 13 81

V ordförande

Ekonomi

070-144 51 24

Sekreterare

Protokoll, info, städdagar

Lena Lindqvist

lena.lindqvist21@gmail.com

070-560 61 60

Ordinarie ledamot

Projekt, teknik, solcellsanläggning

Carsten Aronsson

carsten@acaro.se

070-581 51 34

Ordinarie ledamot

Avtal, juridik

Bo Insulander

bo.insulander@telia.com

070-699 41 73

Suppleant

Fastighetsskötsel, hissar, brandskydd

Kjell Rendahl

kjellrendahl@yahoo.com

070-581 51 39

Suppleant

Johan Khalaf

Jivan52@hotmail.com


0706-909 961


KONTAKTVÄGAR


Förslag och synpunkter till styrelsen kan lämnas i förslagslådan som finns i "styrelserummet" intill tvättstugan eller mailas till brfkapellet@gmail.com


Har du akuta ärenden kontaktar du någon i styrelsen direkt.

I styrelseförteckningen ovan framgår ansvarsområdena för styrelsens medlemmar. 


VALBEREDNING VALD 2023-03-28


Sammankallande

Tuula Carlsson

070-587 11 25

Ledamot

Kjelll Andersson


Ledamot

Jane JohanssonINFORMATIONSBLAD


Informationsblad från styrelsen om genomförda och planerade aktiviteter och föreningens ekonomi distribueras några gånger per år i postfacken. Du hittar de också här:HUVUD- OCH FASTIGHETSNYCKLAR


Kjell Rosenqvist och Kjell Rendahl har huvudnyckel.


Fastighetsnyckel (nyckel till allmänna utrymmen) har

Carsten Aronsson, Bengt-Erik Larsson, Folke Holmgren och Kjell Rosenqvist.


PARKERING, FÖRRÅD


Mer information och kölistor hittar du på sidan 


Sidan uppdaterad 2024-03-07